โปรเน็ต AIS แพ็กเกจเน็ต 5G และโทร

โปรเน็ต 5G

โปรเน็ต 5G และโทร

 • 12C_1501.png

  เน็ต 150 MB

  ฿ 10 / รวม vat 10.7 ฿

  กด *104*691*1211660*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 2.5 GB

  ฿ 49 / รวม vat 52.43 ฿

  กด *777*7545*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 17 / รวม vat 18.19 ฿

  กด *777*7542*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 3.5GB

  ฿ 52 / รวม vat 55.64 ฿

  กด *777*7546*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 800 MB

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿

  กด *777*7543*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 7GB

  ฿ 79 / รวม vat 84.53 ฿

  กด *777*7547*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿

  กด *777*7544*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 10GB

  ฿ 97 / รวม vat 103.79 ฿

  กด *777*7548*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 150 MB

  ฿ 10 / รวม vat 10.7 ฿

  กด *104*691*1211660*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 2.5 GB

  ฿ 49 / รวม vat 52.43 ฿

  กด *777*7545*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 17 / รวม vat 18.19 ฿

  กด *777*7542*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 3.5GB

  ฿ 52 / รวม vat 55.64 ฿

  กด *777*7546*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 800 MB

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿

  กด *777*7543*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 7GB

  ฿ 79 / รวม vat 84.53 ฿

  กด *777*7547*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿

  กด *777*7544*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 10GB

  ฿ 97 / รวม vat 103.79 ฿

  กด *777*7548*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 150 MB

  ฿ 10 / รวม vat 10.7 ฿

  กด *104*691*1211660*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 2.5 GB

  ฿ 49 / รวม vat 52.43 ฿

  กด *777*7545*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 17 / รวม vat 18.19 ฿

  กด *777*7542*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 3.5GB

  ฿ 52 / รวม vat 55.64 ฿

  กด *777*7546*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 800 MB

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿

  กด *777*7543*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 7GB

  ฿ 79 / รวม vat 84.53 ฿

  กด *777*7547*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿

  กด *777*7544*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 10GB

  ฿ 97 / รวม vat 103.79 ฿

  กด *777*7548*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 150 MB

  ฿ 10 / รวม vat 10.7 ฿

  กด *104*691*1211660*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 2.5 GB

  ฿ 49 / รวม vat 52.43 ฿

  กด *777*7545*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 17 / รวม vat 18.19 ฿

  กด *777*7542*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 3.5GB

  ฿ 52 / รวม vat 55.64 ฿

  กด *777*7546*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 800 MB

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿

  กด *777*7543*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 7GB

  ฿ 79 / รวม vat 84.53 ฿

  กด *777*7547*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 300 MB

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿

  กด *777*7544*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ต 10GB

  ฿ 97 / รวม vat 103.79 ฿

  กด *777*7548*123456*# โทร

 • 12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*35*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*238*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 23 / รวม vat 24.61 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*37*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 32 / รวม vat 34.25 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7000*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4005*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 37 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7150*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4045*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 42 / รวม vat 44.94 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7151*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*35*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*238*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 23 / รวม vat 24.61 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*37*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 32 / รวม vat 34.25 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7000*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4005*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 37 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7150*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4045*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 42 / รวม vat 44.94 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7151*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 22 / รวม vat 23.54 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*35*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*238*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 384 kbps

  ฿ 23 / รวม vat 24.61 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 0.99 ฿/นาที

  กด *777*37*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 32 / รวม vat 34.25 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7000*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 27 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4005*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 37 / รวม vat 28.89 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-17.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7150*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 512 kbps

  ฿ 28 / รวม vat 29.96 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ระหว่างเวลา 5.00-18.00 น.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*4045*123456*# โทร

  12C_1501.png

  เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็ว 4 Mbps

  ฿ 42 / รวม vat 44.94 ฿
  • โทรฟรีในเครือข่าย AIS
  • ตลอด 24 ชม.
  • ครั้งละไม่เกิน 60 นาที
  • โทรเกิน/ โทรนอกช่วงเวลา
   โทรนอกเครือข่าย 1 ฿/นาที

  กด *777*7151*123456*# โทร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า